Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.​ TARAFLAR

 

1.1.​ SATICI:

Unvanı : EMSA ÇİÇEKÇİLİK İNTERNET PAZARLAMA A.Ş

Adresi : Evren Mah. Koçman Cad. Ziyal Plaza A Blok B1 Kat Bağcılar / İSTANBUL

Telefon : 0850 340 30 40

Fax : (212) 550 34 77

E-mail : info@escicek.com

İade Adres :

MERSIS No : 0253075950300010

 

1.2.​ ALICI:

Adı – Soyadı :

Adresi :

Teslimat Adresi :

Telefon :

 

2.​ SÖZLEŞMENİN KONUSU

 İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu Satıcı’nın sahibi ve işleticisi olduğuwww.escicek.com sitesi (bundan sonra kısaca internet sitesi olarak anılacaktır.) üzerinden satılmakta olan ürünlerin Alıcı tarafından satın alınması, ödemenin yapılması, ürünün belirtilen zaman ve koşullarla Alıcıya teslim edilmesi ile 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 

3.​ SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 Sözleşme konusu ürün ve ürünün fiyatına, özelliklerine, teslimine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Ürün Adı ve Açıklaması

-Adet

-KDV Dahil Fiyatı

-Toplam (TL)

Ödeme Şekli:

Toplam (KDV Dahil):

Teslimat adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

 

4.​ TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 4.1.​ Alıcı, işbu sözleşmenin kabulünden önce Ön Bilgilendirme Formunda yer alan ürünün temel özellikleri, vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının Alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve Satıcının tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin bilgileri okuyup anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı, ön bilgilendirme formunun kabul ve teyidi ile mesafeli satış sözleşmesi öncesinde satın alacağı ürün ve satıcıya ilişkin bilgileri öğrendiğini, bu bilgileri eksiksiz olarak edindiğini teyid ettiğini kabul ve beyan eder.

 

4.2.​ Alıcı, işbu sözleşme kapsamında bildirdiği teslim edilecek kişi bilgisinin, teslimat adresinin ve iletişim bilgilerinin, doğru, gerçek ve eksiksiz olduğunu, bu bilgilerin yanlış, eksik ve gerçek olmaması sebebi ile ürün tesliminde bir gecikme yaşanması ve sair bir sorunda sorumluluğun kendisinde olduğunu, satıcının sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

4.3.​ Alıcı internet sitesi üzerinden vadeli satın alma gerçekleştirdiğinde, bu tür satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması ve bu sebeple bu tip satışlara ilişkin faiz, temerrüt faizi gibi hususların Bankalar tarafından kararlaştırıldığını, bu anlamda buna ilişkin bilgileri harcama yaptığı kredi kartının ait olduğu Bankadan öğreneceğini, bu hususta Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesinin hükümlerinin uygulanacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

 

4.4.​ Satıcı, işbu sözleşme kapsamında alıcı tarafından alınan ürünün sipariş sırasında seçilecek tarih ve varsa saate ya da saat aralığına göre teslim edileceğini, teslimatın kargo gönderim ücreti satıcıya ait olacak şekilde alıcı tarafından bildirilen teslimat adresine yapılacağını kabul ve beyan eder. Gönderim yapılacak olan şehre kargo ile gönderilen ürünler 1-3 iş günü içerisinde kargoya verilecektir. Kargoya verilen ürünlerin teslimat süreleri tatil günlerine ve şehre göre değişiklik gösterebilir. Gönderim yapacağınız şehre kurye gönderimine açık olan hediye ürünlerinin teslimatı seçtiğiniz tarih ve (varsa) saat aralığı içerisinde gerçekleştirilecektir.

 

4.5.​ Alıcı, teslimat adresi ve teslim edilecek kişi olarak kendisinden farklı bir kişi ve adres belirlediği takdirde bu adresteki kişi ve/veya kuruluşun ürünü kabul etmemesinden satıcı sorumlu olmayacaktır.

 

4.6.​ Satıcı, sözleşme konusu ürünün istenilen özellik ve miktara uygun olarak ürünle birlikte verilmesi zorunlu olan her türlü belgesiyle birlikte; kullanım kılavuzu, garanti belgesi vs alıcıya teslim edecektir.

 

4.7.​ Satıcının, sözleşme konusu ürünü temin etmesi fiilen imkansızlaşırsa bunu 3 gün içerisinde alıcıya bildirecek olup alıcının kabul etmesi halinde muadil başkaca bir ürünün teslimini gerçekleştirecektir. Alıcının kabul etmemesi halinde ise ürün bedeli hali hazırda tahsil edildiyse iade edilecektir.

 

4.8.​ Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

 

4.9.​ Satıcının sözleşme konusu ürün teslim yükümlülüğü alıcı tarafından ön bilgilendirme formundaki bilgilerin teyidi ve işbu mesafeli satış sözleşmesinin kabulüyle birlikte ürün bedelinin eksiksiz olarak ödenmiş olmasına bağlı olup ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya kredi kartıyla yapılan ödeme halinde kartın iptali, TTNET, Paypal, önödemeli sistemlerle ödeme, mobil ödeme ile yapılan durumlarda ödemenin iptali/yapılamaması gibi hallerde satıcının ürün teslim yükümlülüğü ortadan kalkmış sayılacaktır.

 

 4.10.​ Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya internet sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü durumun kendisine bildirilmesini takiben 3 gün içinde satıcıya iade etmesi zorunludur. Bu takdirde gönderim giderleri alıcıya aittir.

 

4.11.​ Satıcı, ulaşım engelleri, hava durumu, fiziksel koşullarda meydana gelecek engeller ve sair ön görülemeyen mücbir sebep hali yüzünden ürünü teslim edememesi halinde durumu gecikmeksizin Alıcıya bildirmek zorundadır. Bu durumda Alıcı siparişi iptal etme hakkına sahip olup varsa ödediği bedel en geç 10 (on) gün içerisinde kendisine iade edilecektir.

 

4.12.​ Alıcının kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve internet sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup, satıcının bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmamaktadır.

 

5.​ CAYMA HAKKI

 

5.1.​ ALICI, 14 (ON DÖRT) GÜN İÇİNDE HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN VE CEZAİ ŞART ÖDEMEKSİZİN SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKINA SAHİPTİR. CAYMA HAKKININ KULLANILDIĞINA DAİR BİLDİRİMİN BU SÜRE İÇİNDE SATICIYA YÖNELTİLMİŞ OLMASI YETERLİDİR. TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKINI KULLANMASI HALİNDE SATICI TALEBİN ALINDIĞINA DAİR TÜKETİCİYİ DERHAL BİLGİLENDİRECEKTİR. ALICI, CAYMA HAKKINI İŞBU SÖZLEŞMEDE CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLERİN HARİCİNDE VE HER HALÜKARDA SATICI TARAFINDAN TEKRAR SATIŞA SUNULABİLECEK ÜRÜNLER İÇİN KULLANACAKTIR. ALICI, CAYMA HAKKI KONUSUNDA GEREKTİĞİ ŞEKİLDE BİLGİLENDİRİLMEZSE, CAYMA HAKKINI KULLANMAK İÇİN ON DÖRT GÜNLÜK SÜREYLE BAĞLI DEĞİLDİR. HER HÂLÜKÂRDA BU SÜRE CAYMA SÜRESİNİN BİTTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN BİR YIL SONRA SONA ERER. ALICI, CAYMA HAKKI SÜRESİ İÇİNDE MALIN MUTAT KULLANIMI SEBEBİYLE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK VE BOZULMALARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

 

6.​ İADE PROSEDÜRÜ

Alıcı cayma hakkını kullanması durumunda aşağıdaki süreci takip etmelidir.

a) Teslim edilen ürünün orijinal faturası, alıcı faturanın üzerinde <iade faturası> yazan kısımları eksiksiz doldurarak gönderecektir.

b) İade formu,

c) cayma hakkının kullanılmasını takiben en geç 20 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takiben 10 gün içerisinde ürün bedeli alıcıya iade edilecektir.

d) Süresi içinde iade edilen ürüne ilişkin kargo bedelini satıcı karşılayacaktır.

e) Ürünün cayma hakkı kapsamında iade edilmesi halinde ürüne ilişkin faturanın gönderilmemesi durumunda satıcı ürüne iade alındı işlemi yapmayacak olup ürünü alıcıya geri gönderecektir.

f)385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcıya gönderilmiş olan ve iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra satıcıya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

7.​ CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Aşağıdaki ürünlerin Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği kapsamında iadesi mümkün değildir.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 7 – TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşme kapsamındaki edimlerini yerine getirmekte temerrüde düşmeleri halinde Türk Borçlar Kanunu’nun 106 ve devamındaki borçlu temerrüdüne ilişkin maddeleri uygulanacaktır. Alıcı veya satıcının işbu sözleşmede yazan edimlerini süresi içinde haklı bir sebep olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için diğer tarafa temerrüdü ihtar ederek edimin 7 gün içerisinde gerçekleştirilmesi için süre verecektir. Bu süre zarfında edimini yerine getirmemiş olan taraf temerrüde düşmüş kabul edilecektir.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:

ALICI:

TARİH: